Silkior

Stichting Een Nieuw Geluid

De stichting
Naar aanleiding van een oproep op LinkedIn om met elkaar in gesprek te gaan over vernieuwing en verbetering binnen de branche hebben in 2022 diverse gesprekken, events en een hackathon plaatsgevonden. Om de ideeën uit deze sessies verder vorm te kunnen geven is de stichting opgericht. 

De stichting komt op voor de klantcontactbranche, het verbeteren van de transparantie binnen deze branche en het imago ervan. Daarnaast biedt de stichting ruimte aan nieuwe talenten en stimuleert zij onderlinge samenwerking en verbinding. Het streven is een branche waarin integriteit, menselijkheid, kwaliteit en innovatie centraal staat. Doelgroep is de gehele klantcontactbranche waarmee men bedoelt dat alle personen of organisaties die onderdeel zijn van de klantcontactbranche deel kunnen nemen aan de activiteiten van de stichting. 

De stichting heeft geen winstoogmerk en functioneert zelfstandig. Openheid en integriteit zijn belangrijke pijlers van de stichting. Jaarverslagen en jaarrekeningen zullen ter inzage terug te vinden zijn op onze website. 

Mocht er ooit een situatie ontstaan dat de stichting wordt opgeheven en er nog financiële middelen beschikbaar zijn, dan worden deze gedoneerd aan de Kindertelefoon.

De website is nog volop in ontwikkeling, mocht je bepaalde informatie missen dan horen wij het graag.